søndag 13. mars 2022

Vetestova på Vetehaugen på Lundsfjellet.

Teikning frå 1866

 Sogelaget har søkt Vestnes kommune og Statsforvaltaren i Molde om løyve 
til å setje opp ein nøyaktig kopi av den gamle vetestova på Lundsfjellet.
Vi har no fått endeleg svar frå Statsforvaltaren.
Det vart avslag!!

Vedtak: Statsforvaltaren avslår Vågstranda sogelag sin søknad om løyve til oppføring av ei vetestove i Lundsfjellet naturreservat. Vedtaket er heimla i forskrift om vern av Lundsfjellet som naturreservat kap. IV punkt 1 og 3, og naturmangfaldlova § 48

Vi meiner framleis dette prosjektet er av stor allmenn-historisk og kulturell interesse, og vi er svært skuffa over at Statsforvaltaren vel å vurdere berre i høve til forskrift om vern av Lundsfjellet og naturmangfaldlova. 
Styret i sogelaget har sett nøye på avslaget og konkludert med at prosjektet må leggast bort.
Det kjennest vondt å sjå at eit godt sogelagsprosjekt blir verna bort på denne måten.
Styret vedtok å sende ein merknad til Statsforvaltaren, men ikkje nytte retten til å klage på vedtaket.
Vi ønskjer alle god tur over Lundsfjellet, og gå gjerne om Helgestøa.
Kanskje kan stien mellom Vetehaugen og Helgestøa fornyast snart.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar