mandag 4. april 2022

 Kort referat frå årsmøtet den 29. mars 2022.

Ca eit dusin personar møtte fram og fekk høyre Einar Gridset kåsere om korleis oldemora hadde det i oppveksten i Innfjorden. Ei interessant historie for oss alle. 
Etter kaffe og mat vart årsmelding og rekneskap godkjent.
Inntekter     33876 kr
Utgifter       13319 kr
I kasse og bank her det då samla seg vel 38425 kroner.
Solveig Bjering vart vald inn i styret. Sjå i venstrekolonna for heile styret.
Etter valet vart det samtale om kva som skal prioriterast framover:
Kalender vil kome før jul, og vi håpar på ny utgåve av Minne frå Vågstranda.
Arbeidet med å registrere lokale namn på kart vil også bli prioritert. 
Kanskje ei sogevandring langs delar av den gamle bygdevegen er aktuell.
Vi vil også prøve å få til eit møte her med Interkommunalt Arkiv (IKA) i Ålesund.
Då vil lag og foreningar i bygda bli innbedne,
Tema blir arkivering av gamle protokollar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar