tirsdag 14. juni 2022

Styremøte 13. juni 2022 på skulen.

Sak 1 Gamle namn.
Laget må sette i gang arbeide med å plassere gamle lokale namn på kart.
Ole Bjerke har skrive ut kartgrunnlag for alle gardane i bygda. 
Desse karta blir fordelte saman med eit kort skriv med rettleiing.
Vi håpar ALLE vil gjere ein innsats for å ta vare på namn som er på veg inn i gløyselen.
Det hastar, og om vi gjer grundig arbeid, bergar vi ein viktig del av språkarven vår.
Vi tek direkte kontakt med dykk om ikkje lenge.

Sak 2 Sogevandring i Reistaddalen - Nedi Dala
Vi ber alle interesserte med på ei lokal vandring onsdag 11. august kl 18.00
Asle Furu fortel om busetjinga, utviklinga og aktiviteten "uti Dala".
Vi håpar mange blir med. Kort rute å gå.

Sak 3 Fotoinnsamling
Laget håpar framleis på at bygda skal få ei bygdebok. 
Ein del av arbeidet blir å skaffe ein god del biletstoff. Bilete av gardstun og heimar er rimeleg sikra gjennom flyfotografering frå først på 50-talet og framover.
Men vi må også ha hjelp frå bygda. Mange av dykk har fotografi i skuffer og skåp, i album og på veggar. Vi treng bilete av heimar, folk, hendingar, yrkesliv og fritid. Det er viktig å kjenne eigar, tidspunkt, motiv osv. Bileta blir avfotograferte eller skanna og lagra digitalt. Sogelaget må ha rett til å nytte dei i ei bygdebok. Vi tek kontakt.

Sak 4 Kontingent til Sogelaget - kr 100 pr familie.
Minner om at vi gjerne vil har mange medlemmar.
Betal til vår bankkonto og merk med kontingent og namn.

Bankktnr 3910 14 59229  eller Vipps nr  573 088


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar